torsdag den 24. november 2011

To politiske pejlemærker og milepæle

Indrømmet – den nye regering er kommet ualmindeligt dårligt fra start – hvad enten man er enig i politikken eller ej. Og den dårlige start er hovedsageligt selvforskyldt, for personsagerne og løftebrudsdiskussionen kunne og burde have været forudset, og regeringen burde dermed have sikret et beredskab. Dertil kommer, at regeringen endnu ikke har formået at sætte dagsordenen og givet hele spillepladen til især Venstre, som har udnyttet muligheden til fulde.

Men – i denne uge landede så to nyheder, der sætter pejlemærker for regeringens politik og bryder med især VKO-regeringens især værdipolitik.

Den ene er, at regeringen vil tillade homo-vielser i folkekirken. Helt som forventet, har mørke-præsterne reageret med udfald mod forslaget og trusler/forudsigelser om, at mange præster vil forlade Folkekirken. Fred være med det. Forslaget sætter tolerance, frihed og frisind i centrum og understreger, at alle mennesker er lige. Og er vi ikke alle i Guds øjne ens? Jo, selvfølgelig er vi det, og så fred være med diverse højre-religiøse kvababbelser.

Den anden er indførelsen af fixerum til narkomaner. It was about time, og noget af det, regeringspartierne og Enhedslisten længe har arbejdet for. VKO-regeringen arbejdede i forhold til narkomanerne ud fra et retspolitisk synspunkt og Kristian Jensens reaktion ovenpå forslaget – se nederst i artiklen – er meget betegnende for V’s tilgang. Ja, selvfølgelig må målet være, at de kommer ud af deres misbrug, men hvad har du så af konkrete OG relevante forslag, Lille-Kristian? Forbud og hårdere straffe, ganske givet…. Narkomani er ikke selvvalgt og –selvforskyldt, og trygge rammer, tålelige forhold, nærvær og hjælp er det, der i første omgang er brug for. Og det, som kan lægge fundamentet for en forebyggende indsats – modsat VKO, som ville begynde med at lægge taget….

Som værende liberal – af den Ellemanske skole og ikke den fortolkning, man i dag ser i LA og Venstre - jubler jeg over og bifalder disse initiativer. Fokus på tolerance og frisind, og at vi tager vare på de svageste i samfundet og møder dem der, hvor de er.

Lad disse historier være dem, der fylder i medierne og debatten. Og luk så for helvede de personsager – om så Sohn og Sex-Carsten skal fyres - og luk i samme skynding snakken om løftebrud - og ikke med bortforklaringer, men klar tale. Tak!

1 kommentar:

rene sagde ...

ja, det er svært at få hænderne ned her! Du har HELT ret i at det er ægte liberale initiativer - sjovt at V er i opposition, når den slags sker :-)
To gode sager, som vi begge har ventet på; den ene moderne, den anden forskningsbelagt. Og jo; fyr da bare 6-karsten; det har han da fortjent.....